INFORMACJA O DIFINANSOWANIU

ue-header

Operacja pn.
„Poprawa konkurencyjności firmy MAXIMUSS Joanna Wojtowicz poprzez utworzenie nowej siedziby i zaoferowanie kompleksowych usług dla firm transportowych”

mająca na celu
„Rozwój działalności gospodarczej firmy MAXIMUSS Joanna Wojtowicz  poprzez wprowadzenie nowych usług w ramach działalności spedycyjnej oraz zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby”

współfinansowana jestze środków Unii Europejskiej
w ramach działaniaPoddziałanie 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.